• Lectio Divina
Kulma tridu mela li l-bnedmin jagħmlulkom, għamlu hekk intom lilhom: għax din hi l-liġi u l-profeti (Mattew 7:12).