• Lectio Divina
Il-Kelma saret ġisem u għammret fostna - u aħna rajna l-glorja tagħha, glorja bħal tal-Iben waħdieni mill-Missier - mimlija grazzja u verità (Ġwanni 1:14).