Timeline

1120 of 124 items

“Bil-kiri tal-ġuf it-tarbija ssir oġġett ta’ produzzjoni” – Isqfijiet

by Administrator

Minn Charmaine  Attard   –  15/04/18 07:30 AM L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Mario Grech qalu li meta l-liġi tintroduċi l-possibilità tal-kiri tal-ġuf bis-surrogazzjoni tkun qed tagħmel mit-tarbija oġġett ta’ produzzjoni. F’komunikat, l-Isqfijiet irreaġixxew għall-emendi proposti mill-Gvern għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni, li qalu li qraw b’dispjaċir. Fi kliemhom it-tarbija ssir oġġett ta’ produzzjoni anke bil-possibiltà ta’ donaturi […]

San Filep Ezorcista u mudell ghall hajja tallum – Hsieb ta’ Fr Norbert Ellul-Vincenti O.F.M.

by Administrator

Illum il-gurnata, tfittex fejn tfittex fuq San Filep, ghandek issib referenza sabiha fuq Haz-Zebbug fejn ilu venerat sa mill-bidu tas-seklu XIV. L-isem igiblek mhux biss lill-Haz- Zebbug u dak it-Tempju meraviljuz tieghu, li z-Zebbugin (u l-Maltin kollha) gustament jiftahru bih, imma jifrixlek quddiem ghajnejk ta’ gewwa dak ix-xempju ta’ qdusija imtella’ fil-fidda specjalment kif recentement […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

Mgr. Sylvester C. Magro OFM: Funeral details

by Administrator

(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. He leaves to mourn his brother friars of the […]

“God creates out of nothing.

by Administrator

“God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonderful: he makes saints out of sinners.” – Søren Kierkegaard