Timeline

110 of 131 items

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

Pope changes Church law to make reporting sex abuse obligatory

by Administrator

Thursday, May 9, 2019, 12:22 by Sarah Carabott Pope changes Church law to make reporting sex abuse obligatory New legislation applies across the whole Church Updated at 2.15pm Silence or covering up facts about abuse was not right – Pope Francis wanted everyone to speak up whenever there was a problem, Archbishop Charles Scicluna said […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI… FIT-TOROQ TAL-PARROCCA, MADWAR IS-SANTWARJU.

by Administrator

  L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija. Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini […]

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission, by Rita Vella Brincat

by Administrator

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission In the centre of Christ’s message and mission is the reign and Kingdom of God, immediate conversion and that this message and mission is the greatest and freely offered gift of God’s Grace to His chosen people. Jesus’ mission is one of restoration because man’s dignity had been disfigured […]

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI – MINN RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI Il-Knisja għandha storja ta’ elfejn sena li matul iż-żmien biddlet ħafna il-mod ta’ kif taħsibha. Din il-Knisja għandha tinftiehem f’rabta mal-esperjenza ta’ fidi u mal-mixja li kellu l-poplu ta’ Israel fl-Eżodu, fl-Antik Testment. Għaddiet mill-istess tiġrib li għadda minnu l-poplu Lhudi. Il-bidu tal-Knisja jmur ħafna aktar lura miż-żmien ta’ Kristu. Wiehed […]