Ordni Franġiskan Sekular

1120 of 38 items

Mgr. Sylvester C. Magro OFM: Funeral details

by Administrator

(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. He leaves to mourn his brother friars of the […]

Tahdita pubblika dwar Patri Avertan Fenech O.Carm

by Administrator

It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017: Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.   Peter Darmanin OFS Ministru

Kapitlu Elettiv tal-Orgni Frangiskan Sekular

by Administrator

  Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Dicembru, 2017, sar il-Kapitlu Elettiv tal-Ordni Frangiskan Sekular tal-Fraternita fil-Parrocca dedikata lis-Sultana Taghna tal-Qalb ta Gesu, ghat-tlett snin li gejjin. l-Ufficjali eletti  huma dawn: Ministru:                Peter Darmanin Vici Ministru:       Anthony Mahoney Segretarja:           Cecilia Attard Kaxxier:               Joe Gatt Kunsilliera: Joe Debono, Alfred Grech […]

Il-Festa ta’ San Franġisk

by Administrator

Għalkemm il-Fraternita ma tiltaqax fix-xhur ta’ Lulju, Awissu u Settembru, iżda tul dawn ix-xhur tas-sajf qed isiru tħejjijiet biex hekk Alla jrid, nieħdu sehem fil-Festa ta’ San Franġisk Missierna. Near it-Tnejn 2 ta’ Ottubru se ssir il-Vestizzjoni ta’ żewġ Aħwa ġodda; Josephine Ellul u Ġemma Vassallo. Il-Vestizzjoni hija l-ewwel pass meta tingħaqad fl-Ordni. Dawn iż-żewġ […]

NILTAQGĦU MA’ KRISTU FIR-RANDAN IMQADDES – 2017

by Administrator

Il-Fraternita tal-Ordni Franġiskan Sekular tal-Parrocca tagħna se torganizza nofs ta’ nhar ta’ ġabra, li tibda bis-Sagrifiċċju tal-Ewkaristija u wara jkun hemm Konferenza dwar l-imġieba u l- konverżjoni tagħna f’dawn iż-żminijiet imqaddsa. Il-Konferenza se titmexxa minn Patri Pawl Gatt, OP. Din il-Laqgħa, ta’ nofs ta’ nhar, se tinżamm nhar il-Ġimgħa, il-31 ta’ Marzu (Festa Pubblka), mid-9.30a.m. […]