Ordni Franġiskan Sekular

1120 of 35 items

Tahdita pubblika dwar Patri Avertan Fenech O.Carm

by Administrator

It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017: Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.   Peter Darmanin OFS Ministru

Kapitlu Elettiv tal-Orgni Frangiskan Sekular

by Administrator

  Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Dicembru, 2017, sar il-Kapitlu Elettiv tal-Ordni Frangiskan Sekular tal-Fraternita fil-Parrocca dedikata lis-Sultana Taghna tal-Qalb ta Gesu, ghat-tlett snin li gejjin. l-Ufficjali eletti  huma dawn: Ministru:                Peter Darmanin Vici Ministru:       Anthony Mahoney Segretarja:           Cecilia Attard Kaxxier:               Joe Gatt Kunsilliera: Joe Debono, Alfred Grech […]

Il-Festa ta’ San Franġisk

by Administrator

Għalkemm il-Fraternita ma tiltaqax fix-xhur ta’ Lulju, Awissu u Settembru, iżda tul dawn ix-xhur tas-sajf qed isiru tħejjijiet biex hekk Alla jrid, nieħdu sehem fil-Festa ta’ San Franġisk Missierna. Near it-Tnejn 2 ta’ Ottubru se ssir il-Vestizzjoni ta’ żewġ Aħwa ġodda; Josephine Ellul u Ġemma Vassallo. Il-Vestizzjoni hija l-ewwel pass meta tingħaqad fl-Ordni. Dawn iż-żewġ […]

NILTAQGĦU MA’ KRISTU FIR-RANDAN IMQADDES – 2017

by Administrator

Il-Fraternita tal-Ordni Franġiskan Sekular tal-Parrocca tagħna se torganizza nofs ta’ nhar ta’ ġabra, li tibda bis-Sagrifiċċju tal-Ewkaristija u wara jkun hemm Konferenza dwar l-imġieba u l- konverżjoni tagħna f’dawn iż-żminijiet imqaddsa. Il-Konferenza se titmexxa minn Patri Pawl Gatt, OP. Din il-Laqgħa, ta’ nofs ta’ nhar, se tinżamm nhar il-Ġimgħa, il-31 ta’ Marzu (Festa Pubblka), mid-9.30a.m. […]

Il-Tbatija tal-Bniedem minn Ghajnejn Kristu – 21 ta’ Marzu, 2017

by Administrator

L-Ordni Frangiskan Sekular (Sliema) se jorganizza Siegha ta’ Talb u Riflessjoni ghal matul ir-Randan fis-Sede ta’ l-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu, 2017, wara l-ahhar Quddiesa ta’ filghaxija. Ghal din l-attivita huwa mistieden kulhadd. Ejja itlob u rrifletti maghna. Joe Gatt, Vici Ministru OFS

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

San Franġisk, meta kien għadu mimli bil-għomor, u wkoll wara l-mewt tiegħu, ħajjar bosta biex jaqdu ‘l Alla fi ħdan il-Familja Reliġjuża li waqqaf. Iżda ġibed għadd kbir ta’ lajċi biex jidħlu fil-Familja tiegħu, waqt li sakemm hu possibbli jibqgħu jgħixu fid-dinja. Tabilħaqq aħna nifirħu li l- “Kariżma Franġiskan” għadu f’saħħtu sallum għall-ġid tal-Knisja u […]

DATI IMPORTANTI

by Administrator

Ordni Franġiskan Sekular, Fraternita Sliema Dawn huma d-dati ta’ Attivitajiet li nħajru lill-Aħwa biex jipparteċipaw, apparti mil-Laqgħat ta’ kull nhar ta’ Tlieta: · Ottubru 17. Pellegrinaġġ, Sena tal-Ħniena, Mdina, 6.15p.m. · Novembru 17. S.Eliżabetta, fil-Kalkara. Quddiesa fis-6.00p.m. · Diċembru 9. Servizz Liturġiku tal-Avvent. (Probabbli l-Furjana). · Diċembru 10, 11. Irtir, Ħaż-Żebbuġ. Prezz €35 (jumejn), €15 […]