Ordni Franġiskan Sekular

1120 of 58 items

IT-TLIETA, 4 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

Tahdita minn Patri Norbert Ellul Vincenti bis-suggett “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

VESTIZZJONI U PROFESSJONI

by Administrator

Il-Hamis, 29 ta’ Novembru, 2018, festa tal-Qaddisien kollha Frangiskani Il-bierah, waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, iccelebrata mill-Gwardjan tal-Kunvent, Patri Pawl Galea OFM, fis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu, Sacro Cuor, Sliema, saret il-Vestizzjoni ta’ tlett membri u Professjoni ta’ membru iehor. Vestizzjoni:Veronica Mifsud, Carmen Micallef u Antoinette Fenech Professjoni: Josephine Ellul Ministru: Peter Darmanin Ceremonjier: Tony Mahoney, Xhieda: […]

IL-HAMIS, 29 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, 3 membri tal-Ordni Frangiskan Sekular se jaghmlu l-Vestizzjoni u ohra se Tipprofessa fl-Ordni. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.

IT-TLIETA, 27 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Fejn hemm id-dizordni, Alla johloq l-ordni”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IL-GIMGHA, 16 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Din is-sena l-Ordni Frangiskan Sekular se jiccelebra l-Festa Nazzjonali tal-Patruna taghhom, Santa Elizabetta, fis-Santwarju tal-Sacro Cour fil-Parrocca taghna, li ghaliha huma mistiedna il-Frangiskani Sekulari ta’ Malta u Ghawdex. Ic-Celebrazzjoni tibda fil-5.30pm u l-Quddiesa fis-6.00pm. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.

IT-TLIETA, 16 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney dwar “Qaddis. Qaddis, Qaddis”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.