Fondazzjoni: Santwarju/Kunvent

1116 of 16 items

Bukkett ward virtwali

by Administrator

Bukkett ward virtwali Fuq inizjattiva tal-“Fondazzjoni: Manutenzjoni Knisja/Kunvent, Sacro Cuor, Sliema”, il-parruċċani qed jiġu mħeġġa biex flimkien noffru Bukkett Ward Virtwali lil Ommna Marija, is-Sultana tagħna tal-Qalb ta’ Ġesù. Dan il-Bukkett huwa magħmul minn 88 warda u kull warda virtwali tiswa €5. Din l-inizzjattiva toffrilek l-opportunità biex turi l-imħabba u gratitudni tiegħek, lejn Alla tagħna […]

Offri warda lis-Sultana Tagħna tal-Qalb ta’ Ġesù

by Administrator

Offri warda permezz ta’ donazzjoni ta’ €5 u itfa’ d-donazzjoni, flimkien tad-dettalji tiegħek, fil-kaxxa li hemm taħt in-Noticeboard fl-artal tal-Qalb ta’ Ġesù. Din skema ta’ gbir ta’flus b’rizq il-FONDAZZJONI. Tista’ tibgħat id-donazzjoni tiegħek permezz ta’ depożitu f’dan il-kont kurrenti mal-Mediterranean Bank li d-dettalji tiegħu jidhru hawn taħt. Tista’ wkoll, tibgħat ċekk pagabbli lil PATRI PAWL […]

GHALFEJN TWAQQFET IL-FONDAZZJONI?

by Administrator

L-iskema: “Ġbir ta’ Fondi b’riżq ir-restawr tal-Knisja” li l-Parroċċa nehdiet fis-sena 2011, barra li kienet suċċess kbir għax inġabret is-somma ta €86,000, għallmitna lezzjoni kbira. Ma jagħmilx sens li l-ewwel nistennew li ssir il-ħsara u wara nagħmlu skema għall-ġbir ta’ fondi biex tissewwa l-ħsara. Il-Malti jgħid: “Erfa’ u sorr għal meta tiġi bżonn.” Imqanqla mis-sens […]