Emmaus

110 of 39 items

How to Pray for Your Daily Bread

by Administrator

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. As we read this prayer our Lord gave, remember it is the model prayer. The Lord did not […]

Tahdita pubblika dwar Patri Avertan Fenech O.Carm

by Administrator

It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017: Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.   Peter Darmanin OFS Ministru

Kapitlu Elettiv tal-Orgni Frangiskan Sekular

by Administrator

  Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Dicembru, 2017, sar il-Kapitlu Elettiv tal-Ordni Frangiskan Sekular tal-Fraternita fil-Parrocca dedikata lis-Sultana Taghna tal-Qalb ta Gesu, ghat-tlett snin li gejjin. l-Ufficjali eletti  huma dawn: Ministru:                Peter Darmanin Vici Ministru:       Anthony Mahoney Segretarja:           Cecilia Attard Kaxxier:               Joe Gatt Kunsilliera: Joe Debono, Alfred Grech […]