Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 151 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ FRAR, 2018, L-EWWEL HADD TAR-RANDA

by Administrator

L-Ewwel Hadd tar-Randan 1. Zjara Frangiskana : Tibda bil-Mandat tal-Kappillan illum il-Hadd fil-Quddiesa tas-6.30pm. Hija Gimgha ta’ Barka fil-Parrocca taghna. 2. L-Ezercizzi tar-Randan : Mit-Tnejn sal-Gimg]a fid-9.30am minn Fr Raymond Falzon ofm. 3. Il-Kappillan ikompli jiccelebra r-Randan din il-gimgha : Fl-Iskola ta’ St Francis, mat-Tfal tal-Katekizmu 6-8 snin, mall-Pre-Teens u l-Kandidati tal-Grizma, mal-Gharajjes ta’ Kana. […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 11 TA’ FRAR, 2018

by Administrator

Gesu’ Jfejjaqna mill-Gdiem Taghna! 1. Il-Gabra Specjali kienet: Ewro 576.62. 2. It-Tnejn 12 ta’ Frar: Jum il-Morda fl-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Fid-9.00am u 6.00pm Quddies bis-Sagrament tal-Grizma tal-Morda fil-Knisja ghall-Anzjani u Morda. Min jehtieg transport, jikkuntattja lil xi membru tal-Kummissjoni Anzjani. 3. It-Tlieta 13 ta’ Frar: Il-Kummissjoni Anzjani ser torganizza harga. Emma Pisani tiehu hsieb […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 4 TA’ FRAR, 2018

by Administrator

Gesu’ irid ifejjaqna! 1. Nhar ta’ Tlieta 6 ta’ Frar, L-OFS : Ser jorganizza Tahdida pubblika minn Peter Darmani fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Tema: “Mixja ta’ talb madwar id-dar ghal zmien ir-Randan”. L-istedina hi miftuha ghal pubbliku: a. Bhala mezz ta’ taghlim u formazzjoni spiritwali. b. U bhala sejha biex ikun hemm min […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 28 TA’ JANNAR, 2018

by Administrator

1. Nhar it-Tlieta 30 ta’ Jannar,: L-OFS – Ser jorganizza Tahdita pubblika dwar San Pawl u r-Randan minn Pauline Darmanin. }in fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. L-istedina hi miftuha ghal kulhadd. 2. Nhar l-Erbgha 31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani : Ser torganizza harga ta’ nofs ta’ nhar.   Dawk li huma interessati ghandhom javvicinaw […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 21 TA’ JANNAR, 2018

by Administrator

Alla jinqeda bina biex iwassal kelmtu! 1. Il-Kor Parrokkjali : Prova tal-kant nhar it-Tnejn 22 ta’ Jannar fis-6.30pm. Napprezzaw membri godda. 2. Laqgha dwar Patri Avertan Fenech O.Carm : Li tieghu bdiet il-kawza tal-Beatifikazzjoni. Jitkellem Patri Charlo Camilleri O.Carm fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta 23 ta’ Jannar fis-6.30pm. Kulhadd hu mistieden. 3. Nigbed […]

Mgr. Sylvester C. Magro OFM: Funeral details

by Administrator

(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. He leaves to mourn his brother friars of the […]

Tahdita pubblika dwar Patri Avertan Fenech O.Carm

by Administrator

It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017: Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.   Peter Darmanin OFS Ministru