Avviżi tal-Parroċċa

1120 of 214 items

IT-TIELET HADD TAS-SENA C – 5 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

  1. Prosit u Grazzi : Lil Abbatini u l-Pre-Teens u l-Organizzaturi tal-Isports Day. U Grazzi lil Bro David li aċċettana fil-Grounds ta’ Stella Maris College, Gżira. 2. Il-Ħadd 5 ta’ Mejju : Jum is-Soċjeta’. 9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Banda Ċittadina “Sliema” taħt id-direzzjoni ta’ Mro Lesley Tabone u l-Kor tal-Parroċċa. Wara ssir il-preżentazzjoni ta’ Ċertifikati […]

IL-HADD TAL-HNIENA DIVINA – 28 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 28 ta’ April : Festa tal-Ħniena Divina. 5.30pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. Dan il-weekend: Se ssir Lotterija ta’ Pittura b’risq il-Kunvent. Biljetti mill-bookshop. Segwu l-Programm tat-Tberik 2019. 2. It-Tnejn 29 ta’ April : Jitkompla t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. Segwu l-Programm. 3. It-Tlieta 30 ta’ April : L-OFS ser jorganizza Taħdita bis-suġġett : “ L-Ewkaristija, il-Misteru […]

L-GHID IL-KBIR- 21 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

L-GHID IL-KBIR 2019 1. Il-Gabra mill-Maratona ghad-Dar tal-Providenza : Kienet 1,707 Euro. Hajr lil Peter Darmanin ta’ din l-inizzjattiva. SEGWU L-PROGRAMM TAT-TBERIK 2019. 2. It-Tnejn 22 ta’ April : Jibda t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. 3. It-Tlieta 23 ta’ April : • Harga ghal Birgu. Quddiesa fil-Parrocca ta’ San Lawrenz u snacks f’restaurant. Free time il-Monti. Tluq […]

HADD IL-PALM – 14 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Prosit u Grazzi lil kull min Organizza u ha sehem fil-Maratona b’Risq id-Dar tal-Providenza. Il-Gabra Specjali tax-xahar ghall-Knisja kienet Ewro 454.20 Nirringrazzjawkom. Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar. 2. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-frieghi taz-Zebbug. Il-Gabra tmur ghall-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn 15 ta’ April : 6.30am Tifkira tal-Ahhar Cena ghat-Tfal. Tinghatalhom […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – 7 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Papa Frangisku ghogbu jahtar Isqof gdid Malti fil-Peru’ : Nifirhu lill-Patri Giovanni Cefai M.S.S.P. minn Ghawdex li gie mahtur l-ewwel Isqof ta’ Santiago Apostol de Huancane’, fil-Peru’. U nitolbu ghalih. 2. Il-Hadd 7 ta’ April : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija. […]

IR-RABA HADD TAR-RANDAN – 31 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra ghas-Seminarju kienet : 696.89 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. Minn nhar it-Tnejn : Il-Quddiesa fil-ghaxija tibda tkun fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 2 ta’ April : 7.00pm Forum immexxi minn Peter Darmanin flimkien ma’ 2 membri tal-Prison Fellewship, bis-suggett: “Kont il-habs u gejtu zzuruni”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 3 ta’ April : […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – 24 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Dan il-Weekend: Issir il-Gabra ghas-Seminarju. 2. It-Tlieta 26 ta’ Marzu : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12 Ewro. Jinkludi loghob tal-Bingo u Ikel. 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Hassejt id-dell ta’ Idu fuqi”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 3. L-Erbgha 27 ta’ Marzu: Il-Kumm. Parr. Anzjani qed torganizza l-Harga ta’ […]

It-TIENI HADD TAR-RANDAN 2019 – 17 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu : 5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu. 6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja. 3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN, 10 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol. 3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA, 3 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

  1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali. 3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa. 4. Il-Gimgha 8 ta’ […]