Artikli

110 of 69 items

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission, by Rita Vella Brincat

by Administrator

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission In the centre of Christ’s message and mission is the reign and Kingdom of God, immediate conversion and that this message and mission is the greatest and freely offered gift of God’s Grace to His chosen people. Jesus’ mission is one of restoration because man’s dignity had been disfigured […]

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI – MINN RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI Il-Knisja għandha storja ta’ elfejn sena li matul iż-żmien biddlet ħafna il-mod ta’ kif taħsibha. Din il-Knisja għandha tinftiehem f’rabta mal-esperjenza ta’ fidi u mal-mixja li kellu l-poplu ta’ Israel fl-Eżodu, fl-Antik Testment. Għaddiet mill-istess tiġrib li għadda minnu l-poplu Lhudi. Il-bidu tal-Knisja jmur ħafna aktar lura miż-żmien ta’ Kristu. Wiehed […]

SUNDAY – BY RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

SUNDAY We assume that the Christian Sunday is the transposition of the Jewish Sabbath. However, there is much more to this. The Christian Sunday is quite different from the Jewish Sunday. There is a link but they are not identical. The Jewish Sabbath was peculiar for the Jews, i.e. the neighbouring people. The main characteristic […]

Festi Titulari u Parrokkjali fl-imgħoddi – Minn Rita Vella Brincat

by Administrator

Fil-bidu, il-festi titulari kienu jsiru fuq skala żgħira meta l-kappillan, flimkien ma’ xi żewġ saċerdoti oħra, kienu jkantaw is-Salmi u lejliet u nhar il-festa, hekk kif ibexbex, kien jippresiedi f’quddiesa kantata bil-parteċipazzjoni ta’ żewġ kantanti, normalment tenur u baxx. Dan kollu seta jsir bis-saħħa ta’ xi benefattur. Matul is-seklu sittax, il-festa kienet tkun strettament sagra […]

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag

by Administrator

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Ma nafx kemm ghad hawn rghajja Malta. Veru, ghandna min jiehu hsieb in-nghag u l-baqar u l-moghoz, imma rghajja – dawk li johorguhom biex jirghu, ili ma nara. U nahseb li saru rari, jekk jezistu. Barra minn Malta haga ohra. Meta kont zghir, niftakar raghaj zghir […]

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid

by Administrator

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Meta sifirt ghall-ewwel darba, biex nistudja barra, bdejt ninduna bin-natura u bil-kampanja, bis-sigar u l-annimali, u bil-biddliet li jaghmlu kull sena l-istaguni. Malta kont naf li kien hemm is-shana u l-kesha, u l-lejl u n-nhar, imma l-annimali kienu ‘l boghod, u l-frott kien jasal […]

How to Pray for Your Daily Bread

by Administrator

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. As we read this prayer our Lord gave, remember it is the model prayer. The Lord did not […]

San Filep Ezorcista u mudell ghall hajja tallum – Hsieb ta’ Fr Norbert Ellul-Vincenti O.F.M.

by Administrator

Illum il-gurnata, tfittex fejn tfittex fuq San Filep, ghandek issib referenza sabiha fuq Haz-Zebbug fejn ilu venerat sa mill-bidu tas-seklu XIV. L-isem igiblek mhux biss lill-Haz- Zebbug u dak it-Tempju meraviljuz tieghu, li z-Zebbugin (u l-Maltin kollha) gustament jiftahru bih, imma jifrixlek quddiem ghajnejk ta’ gewwa dak ix-xempju ta’ qdusija imtella’ fil-fidda specjalment kif recentement […]

“Don’t worry” – On God and anxiety

by Administrator

“Don’t worry” – On God and anxiety By Tod Worner | Oct 11, 2017 Years ago, when I was a junior in high school, a good friend encouraged me to take part in a retreat called T.E.C. (Teens Encounter Christ). At the time, I had heard that T.E.C. was an extraordinary faith-building experience for teenagers […]