Artikli

110 of 66 items

Festi Titulari u Parrokkjali fl-imgħoddi – Minn Rita Vella Brincat

by Administrator

Fil-bidu, il-festi titulari kienu jsiru fuq skala żgħira meta l-kappillan, flimkien ma’ xi żewġ saċerdoti oħra, kienu jkantaw is-Salmi u lejliet u nhar il-festa, hekk kif ibexbex, kien jippresiedi f’quddiesa kantata bil-parteċipazzjoni ta’ żewġ kantanti, normalment tenur u baxx. Dan kollu seta jsir bis-saħħa ta’ xi benefattur. Matul is-seklu sittax, il-festa kienet tkun strettament sagra […]

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag

by Administrator

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Ma nafx kemm ghad hawn rghajja Malta. Veru, ghandna min jiehu hsieb in-nghag u l-baqar u l-moghoz, imma rghajja – dawk li johorguhom biex jirghu, ili ma nara. U nahseb li saru rari, jekk jezistu. Barra minn Malta haga ohra. Meta kont zghir, niftakar raghaj zghir […]

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid

by Administrator

Id-dielja taghmel weraq, gheneb u nbid Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Meta sifirt ghall-ewwel darba, biex nistudja barra, bdejt ninduna bin-natura u bil-kampanja, bis-sigar u l-annimali, u bil-biddliet li jaghmlu kull sena l-istaguni. Malta kont naf li kien hemm is-shana u l-kesha, u l-lejl u n-nhar, imma l-annimali kienu ‘l boghod, u l-frott kien jasal […]

How to Pray for Your Daily Bread

by Administrator

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. As we read this prayer our Lord gave, remember it is the model prayer. The Lord did not […]

San Filep Ezorcista u mudell ghall hajja tallum – Hsieb ta’ Fr Norbert Ellul-Vincenti O.F.M.

by Administrator

Illum il-gurnata, tfittex fejn tfittex fuq San Filep, ghandek issib referenza sabiha fuq Haz-Zebbug fejn ilu venerat sa mill-bidu tas-seklu XIV. L-isem igiblek mhux biss lill-Haz- Zebbug u dak it-Tempju meraviljuz tieghu, li z-Zebbugin (u l-Maltin kollha) gustament jiftahru bih, imma jifrixlek quddiem ghajnejk ta’ gewwa dak ix-xempju ta’ qdusija imtella’ fil-fidda specjalment kif recentement […]

“Don’t worry” – On God and anxiety

by Administrator

“Don’t worry” – On God and anxiety By Tod Worner | Oct 11, 2017 Years ago, when I was a junior in high school, a good friend encouraged me to take part in a retreat called T.E.C. (Teens Encounter Christ). At the time, I had heard that T.E.C. was an extraordinary faith-building experience for teenagers […]

On reading books that transform you – By Tod Worner

by Administrator

Amidst the stacks and stacks – and stacks – of papers I have in my library, I happened across a piece by one of my favorite thinkers, Fr. James Schall. If you are not acquainted with Fr. Schall, I consider him the closest living writer (in keen insight and sheer output) to G.K. Chesterton. He […]

From Fatima to the Eucharist: The science of miracles

by Administrator

Can a scientist believe in miracles? This physicist does! By Robert Kurland Sunday, October 01, 2017 “Miracles always relate to the faith. That is why a belief in miracles is not a vacation from reason, a little holiday from the tedious demands of rational responsibility. Not only is it reasonable to believe that miracles can […]

Why do churches have Mary on the left and Joseph on the right?

by Administrator

Many churches in the United States have this alignment of statues. Why? When walking into a Catholic church in the United States (and other places in the world), it is very common to see a statue of the Virgin Mary on the left side of the altar and a statue of St. Joseph on the […]