Aħbarijiet tal-Parroċċa

1120 of 35 items

Thabbret il-mewt ta’ Patri Sebastjan Camilleri OFM

by Administrator

Ghada t-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2017: Fit-8.15am, il-gisem bla hajja ta’ Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu. Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata, presentae cadavere, fil-Knisja taghna tas-Sacro Cuor. Mulej, aghtieh il-mistrieh ta’ dejjem.

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

San Franġisk, meta kien għadu mimli bil-għomor, u wkoll wara l-mewt tiegħu, ħajjar bosta biex jaqdu ‘l Alla fi ħdan il-Familja Reliġjuża li waqqaf. Iżda ġibed għadd kbir ta’ lajċi biex jidħlu fil-Familja tiegħu, waqt li sakemm hu possibbli jibqgħu jgħixu fid-dinja. Tabilħaqq aħna nifirħu li l- “Kariżma Franġiskan” għadu f’saħħtu sallum għall-ġid tal-Knisja u […]

Il-Programm tal-Milied 2016 u tal-Ewwel tas-Sena 2017

by Administrator

Milied 2016 u l-Ewwel tas-Sena 2017 Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru – Kunċert tal-Milied 7.00pm – Is-Soċjetà Filarmonika Banda Sliema ser ittella’ kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokjali b’kollaborazzjoni mal-Fraternità Franġiskana, Kummissjoni Festi Parroċċa u tal-Kunsill Lokali Sliema. Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied 5.00pm – Quddiesa tal-Vġili 6.00pm – L-I […]

ITTRA lill-ġenituri jew gwardjani tat-tfal

by Administrator

1 ta’ Diċembru 2016 Lill-ġenituri/gwardjani tat-tfal, F’dan iż-żmien sabiħ tal-Milied, ma nistgħux ma naħsbux fit-tifkiriet ħelwin tat-tfulija tagħna. Kemm attivitajiet, logħob u purċissjonijiet ħadna sehem fihom! Huwa bix-xieraq li lit-tfal tagħna wkoll ngħadduhom din l-imħabba għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied. Għalhekk fil-Parroċċa tagħna qed jiġu organizzati diversi attivitajiet speċjali għat-tfal u nħeġġukom biex fejn huwa possibbli ġġibu lit-tfal […]

Novena tal-Bambin 2016

by Administrator

Novena tal-Bambin 2016 Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru Tema – Is-Siġra tal-Milied 5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost. 5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika. 6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir. Kant tal-Alma. Il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru Tema – Ir-Ragħajja 5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost. 5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika. 6:00pm. Quddiesa bi ħsieb […]