Aħbarijiet Soċjali

110 of 17 items

34Hadd / Sena B / 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunu KONFERENZI tal-Kappillani. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil […]

AVVIŻI 19 – 3 – 2017

by Administrator

It-Tnejn : Niċċelebraw is-Solennita ta’ San Ġuzepp. Bejn il-5.00 u s-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali se ssir ir-registrazzjoni għall-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Tħallux għall-aħħar. L-Erbgħa: Il-Kummissjoni Anzjani qed torganizza irtir ta’ nofs ta’nhar fiċ-Ċentru Sant’Antnin. Jibda fid-9.00 a.m. bil-Quddiesa. Kulħadd huwa mistieden. Il-Ħamis : Se jsir il-pellegrinaġġ għal Kurċifiss mirakuluż tal-knisja tagħna tal-Belt. Tluq […]

Appell biex l-anzjani ma jitħallewx waħedhom

by Administrator

Il-Caritas qed tappella biex tingħata attenzjoni lill-anzjani li qed jgħixu waħedhom fil-komunità. Dwar l-anzjan li nstab mejjet waħdu, il-Caritas tistqarr li wasal iż-żmien li l-awtoritajiet kollha u s-soċjetà ċivili jaħdmu biex isibu soluzzjoni għas-solitudni li hi preżenti fl-anzjani. Il-Caritas tistqar li skont l-aħħar ċensiment ftit iktar minn 10% tal-popolazzjoni għandhom iktar minn sebgħin sena u […]

Il-Qala u r-Rabat jilqgħu n-nies għall-ikla tal-Milied

by Administrator

Il-Qala u r-Rabat jilqgħu n-nies għall-ikla tal-Milied Il-Paroċċi tal-Qala u ta’ San Ġorġ, fir-Rabat, Għawdex se joffru l-ikla tal-Milied għal min qed jgħix waħdu jew kien se jqatta’ Jum il-Milied waħdu. Newsbook.com.mt tkellem mal-Arċipriet tal-Qala Dun Nazju Borg fejn qal li f’dan iż-żmien tas-sena qed jappella lil dawk li jgħixu waħedhom biex jingħaqdu miegħu għall-ikla […]