Posts by Administrator

110 of 940 items

IS-SEBA’ HADD TAS-SENA – 23 TA’ FRAR, 2020

by Administrator

“Bierku lil min jisħetkom” 1. Is-Segretarji tal-Grupp tal-Assembleja Parrokkjali : Nitolbuhom jgħaddulna r-Rapporti biex nibdew naħdmu fuq il-‘Working Document’. 2. It-Tnejn 24 ta’ Frar : M’hemmx Lezzjonijiet tal-Katekiżmu għat-Tfal tal-1, it-2 u t-3 Sena. Se jiġi organizzat il-Karnival għal kulħadd fiċ-Ċentru. Min hu nteressat jikkuntattja lill-Ġenituri tal-Abbatini. 3. It-Tlieta 25 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – 16 TA’ FRAR, 2020

by Administrator

1. Malta tilqa’ bil-ferħ it-tħabbira tal-Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta : Fuq stedina tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, tal-Awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-Pajjiż. Se jkun fostna l-Ħadd 31 ta’ Mejju 2020. 2. Is-Sibt 15 ta’ Frar : L-Assembleja Parrokkjali. Kienet rigal ieħor lil Parroċċa. Grazzi lil Charmaine Caruana, fundatur tal-“BELONG”, l-organizzaturi u l-parteċipanti numerużi. 3. Il-Ħadd […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – 9 TA’ FRAR, 2020

by Administrator

“Intom il-Melħ tal-Art”. 1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €763.69. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 10 ta’ Frar : Festa ta’ Missierna San Pawl (Festa Kmandata). Hu obbligu tal-Quddies. Il-Quddies ikun bħal Ħadd. 3. It-Tlieta 11 ta’ Frar : Jum Dinji tal-Morda u l-1 dehra tal-Madonna f’Lourdes. Fil-Quddies tad-9.00am u tas-6.00pm namministraw is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Min għandu bżonn […]

IR-RABA’ HADD TAS-SENA – 2 TA’ FRAR, 2020

by Administrator

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ FIT-TEMPJU JUM IL-ĦAJJA 1. Ħamper / Raffle b’risq il-Kunvent : Dal-weekend ħdejn il-‘Bookshop’. 2. It-Tnejn 3 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-Ushers ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 3. It-Tlieta 4 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-L-OFS bit-tema: “Il-Grazzja tal-Maħfra” Jitkellem Peter Darmanin. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. Wara jkun hemm bibita. 4. It-Tnejn 10 ta’ […]

IT-TIELET HADD TAS-SENA – 26 TA’ JANNAR, 2020

by Administrator

  1. It-Tlieta 28 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS ikollhom il-laqgħa tagħhom bit-tema: “Min hu l-għaġeb tal-Presepju?” Jitkellem Tony Mahoney. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. 2. Il-Ħamis 30 ta’ Jannar : 7.30pm Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sant Antnin. 3. Is-Sibt 1 u l-Ħadd 2 ta’ Frar : Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej (il-Gandlora). Isir it-Tberik tax-Xema’ is-Sibt […]

IT-TIENI HADD TAS-SENA- 19 TA’ JANNAR, 2020

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali tal-1 Ħadd tax-Xahar : Kienet €878.91. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tlieta 21 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS ikollhom il-laqgħa tagħhom bit-tema: “Il-Kelma tal-Mulej”.  Titkellem Pauline Darmanin. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. 7.00pm Laqgħa tal-LGBTIQ fl-Uffiċċju tal-Kappillan. 3. L-Erbgħa 22 ta’ Jannar : Il-Kumm. Parr. Anzjani se torganizza Ħarġa ta’ nofs ta’ nhar għall-Anzjani. Biljetti […]

il-FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ – 13 TA’ JANNAR, 2020

by Administrator

1. It-Tnejn 13 ta’ Jannar : 9.30am Il-Fratellanza tas-Sagrament ikollhom il-Laqgħa tagħhom fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. 6.30pm L-Ushers ikollhom il-laqgħa tagħhom ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 14 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS ikollhom il-laqgħa tagħhom bit-tema: “Parabboli mit-Testment il-Qadim!”. Jitkellem Joe Gatt. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. Wara jkun hemm bibita. 3. Il-Ħamis 16 ta’ Jannar […]

FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 5 TA’ JANNAR, 2020

by Administrator

1. Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020 : Festa tal-Epifanija tal-Mulej. L-Abbatini u l-Ġenituri għandhom il-Ħarġa għal Għawdex b’ringrazzjament tas-servizz. Grazzi Bro Lorrie. 2. It-Tlieta 7, l-Erbgħa 8 u l-Ħamis 9 ta’ Jannar : Il-Kappillan ikun il-‘Live In’ tal-Kappillani s-Seminarju tal-Virtu’. It-Tema magħżula hi : “Knisja li Tisma’”. 3. It-Tlieta 7 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 29 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru : Jibdew il-Kwaranturi. 5.00pm Ġesu’ Espost. 2. It-Tnejn 30 ta’ Diċembru : 9.00am – 12.00pm u 5.00pm Ġesu’ Espost. 6.00pm Quddiesa. It-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini se mmorru Carol Singing f’St Catherine Home. Tluq mis-Savoy fid-8.45am. 3. It-Tlieta 31 ta’ Diċembru : L-Aħħar tas-Sena. Adorazzjoni mid-9.30am – 12.00pm. U mill-5.00pm – […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – 22 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru : 9.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Bambini. Dimostrazzjoni tal-Bambin fit-toroq tal-Parroċċa saċ-Ċentru fejn it-Tfal ikollhom ‘Party’. 2. It-Tnejn 23 ta’ Diċembru : 7.30pm Serata fiċ-Ċentru mill-Pre-Teens għall-Ħbieb u l-Familja. Jagħmlu Pantomina u Kant tal-Milied. Dħul b’xejn. Ibiegħu xorb u ħelu u l-qliegħ imur għar-ridekorazzjoni tas-Sala li fiha jiltaqgħu il-Pre-Teens għal laqgħat. 3. […]