Posts by Administrator

110 of 1031 items

HADD IL-PALM – IL-HADD, 28 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

IL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm. • NIBDEW IL-ĦIN TAS-SAJF : Immexxu l-Arloġġ siegħa ‘l quddiem. 2. IT-TNEJN 29, IT-TLIETA 30, u L-ERBGĦA 31 ta’ Marzu 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.00am u 6.30pm • Knisja tkun […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 21 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Is-Santwarju tas-Sacro Cuor qed ikun miftuħ kuljum għat-talb privat : Mis-7.30am sat-8.30am. U mill-4.30pm sal-5.30pm. Nhar ta’ Sibt il-Knisja tiftaħ : Mill-4.00pm sal-5.00pm. 2. Quddies fis-Santwarju tas-Sacro Cuor fuq il-Webcam : Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : Fis-7.00am, fid-9.00am u fis-6.00pm. Is-Sibt : Fis-7.00am, fid-9.00am, fil-5.00pm u fis-6.30pm. Il-Ħadd : Fis-7.00am, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm. 3. Il-Ġimgħa, […]

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 14 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Direttivi dwar Miżuri ta’ Prevenzjoni ta’  Tixrid tal-Covid-19 : Mill-11 ta’ Marzu sal-11 ta’ April 2021. L-Isqfijiet flimkien mal-Awtoritajiet tas-Saħħa qalulna hekk : • JIEQFU l-attivitajiet reliġjużi għan-nies. • Il-KNEJJES jinfetħu għal ftit ħin ta’ talb privat matul il-ġurnata. • L-EWKARISTIJA tista’ tingħata lil min jitlobha. • QRAR jista’ jsir meta jintalab. • QUDDIES […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 7 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

ĦARES IL-KMANDAMENTI 1. Fid-dawl tad-Direttivi l-ġodda maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa : L- Arċidjoċesi ta’ Malta qed tissospendi minnufih il-Laqgħat tal-Gruppi b’mod fiżiku. 2. Il-Ħadd 7 ta’ Marzu : It-Tejatru Sależjan ‘Sounds in Silence’ kellhom iħassru l-Kunċert wara l-quddiesa tal-11.00am għax il-mużiċisti qedin kwarantina. 3. L-Erbgħa 10 ta’ Marzu : 6.00pm Il-Kappillan jistieden għall-Quddiesa u Priedka lil […]

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 28 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

MA ĠESU’ FUQ IT-TABOR 1. Il-Kors ta’ Kana ġie fi tmiemu llum : Grazzi lill-koppja mexxejja, Francis u Anne Cuschieri. Nitolbu għall-għarajjes fil-mixja lejn iż-żwieġ. 2. It-Tlieta 2 ta’ Marzu : 6.45pm Se nerġgħu norganizzaw fid-dawl tax-xemat fil-knisja, ħin ta’ skiet u ġabra. It-Tema hi : “Fis-Salmi nitkellmu mal-Mulej”. Organizzata minn David u Angela Pace […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD 21 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

INDEM U EMMEN 1. Ngħixu dak li qalulna l-Isqfijiet fil-Pastorali tar-Randan : Ilkoll imsejjħa biex nibnu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta’. Nagħtu każ ta’ dawk li huma iżolati. Negħlbu l-virus tal-individwaliżmu. Noħolqu djalogu bejnietna. Infejqu l-ġrieħi. Niddefendu l-ħajja. Inżommu lil San Ġużepp b’Mudell li jispirana fil-mumenti ta’ kriżi. 2. Mit-Tnejn 22 sal-Ġimgħa 26 ta’ Frar […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 14 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

NGĦIXU R-RANDAN IMQADDES FLIMKIEN 1. Il-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda : Kienet €635.72 2. L-Erbgħa 17 ta’ Frar jibda r-Randan Imqaddes : Fil-Quddies isir ir-Rit tat-Tqegħid tal-Irmied. • Qed nissuġġerixxu “Nitolbu bit-Telefown” ma’ min hu waħdu. • Nissuġerixxu wkoll il-Ktieb “Ġarar Tal-Fuħħar” ta’ Susan Farrugia li fih stejjer qosra ta’ fejqan. Hu ‘available’ ukoll bl-Ingliż […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – IL-HADD, 7 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

1. L-Erbgħa 10 ta’ Frar : Solennita’ ta’ Missierna San Pawl. Festa Kmandata. Quddies ikun bħal Ħadd. It-Tlieta 9 ta’ Frar : Lejliet San Pawl ikun hawn ukoll il-Quddies tal-5.00pm u tas-6.30pm. 2. Il-Ħamis 11 ta’ Frar : L-1 Dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Huwa Jum il-Morda. Fil-Quddiesa tad-9.00am namministraw ir-Rit tas-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. NB. Nużaw […]

IR-RABA’ HADD TAS-SENA – IL-HADD, 31 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. It-Tlieta 2 ta’ Frar : Festa tal-Gandlora. 40 jum wara l-Milied niċċelebraw il-Preżentazzjoni ta’ Ġesu’ fit-Tempju u l-Purifikazzjoni tal-Verġni Marija. Fis-6.00pm Quddiesa bil-Priedka tal-okkażjoni. 2. Il-Ħamis 4 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni Ewkaristika. Nappella speċjalment lil Membri Operaturi Pastorali ninġabru flimkien biex it-talb għall-Parroċċa ikollu iktar forza. 3. Il-Ġimgħa 5 ta’ Frar : Huwa […]

IT-TIELET HADD TAS-SENA – 24 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Fondazzjoni tappella : Biex f’Jum it-Twelid tiegħek jew xi data oħra memorabbli għalik jew għal maħbubin tiegħek, tiftakar fis-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’ u tagħti donazzjoni lill-Fondazzjoni għal manutenzjoni tas-Santwarju. Napprezzaw ħafna l-għajnuna tagħkom. Il-Mulej Ġesu’ u Ommu Marija, is-Sultana tagħna, ibierku l-ġeneriżita’ tagħkom. 2. Proċess tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta 2021-2022 : Mid-29 ta’ Jannar […]