Posts by Administrator

110 of 917 items

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 8 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija 1. Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020 fl-Uffiċċju Parrokkjali. a. Jitkomplew nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru bejn il-5.00pm u s-7.00pm. b. Min għadu ma’ rreġistrax, ma jħallix għall-aħħar. Importanti : • Li t-Tfal kollha, inklużi tas-sena l-oħra jiġu Reġistrati. • Li l-Ġenituri jġibu magħhom il-Karta tal-Identita’ u jkollna l-Firem tagħhom. […]

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 1 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

  1. Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020 fl-Uffiċċju Parrokkjali. Il-Ħadd 1 ta’ Settembru : 10.30am – 12.00pm. Importanti : • Li t-Tfal kollha, inklużi tas-sena l-oħra jiġu Reġistrati. • Li l-Ġenituri jġibu magħhom il-Karta tal-Identita’ u jkollna l-Firem tagħhom. • Tfal li ser jinkitbu għall-ewwel darba u li m’humiex mgħammda fil-Parroċċa tagħna,irid ikollna […]

IL-WIEHED U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 25 TA’ AWWISSU, 2019

by Administrator

“Il-Bieb tal-Ġenna hu dejjaq. Imma Qalb il-Mulej hi wiesa!” 1. Reġistrazzjoni għall-Klassijiet tal-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020. Ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. • Il-Ħamis 29 ta’ Awwissu : 6.00pm – 8.00pm. • Il-Ħadd 1 ta’ Settembru : 10.30am – 12.00pm. Importanti : • Li t-Tfal kollha jiġu Reġistrati. Anke dawk li attendew il-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. • […]

L-GHOXRIN HADD TAS-SENA – 18 TA’ AWWISSU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 18 ta’ Awwissu : FESTA TA’ STELLA MARIS. Nawguraw minn qalbna l-Festa t-tajba lil Arċipriet Dun Anton Portelli, il-Kleru u l-Komunita’. 2. Il-Ġimgħa 23 ta’ Awwissu : 7.00pm LAQGĦA mportanti għall-KATEKISTI, ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 3. REĠISTRAZZJONI GĦALL-KLASSIJIET TAL-KATEKIŻMU : Sena 2019 – 2020. Ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. • Il-Ħamis 29 ta’ Awwissu : 6.00pm […]

ID-DSATAX-IL HADD TAS-SENA – 11 TA’ AWWISSU, 2019

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali għall-Knisja u l-Kunvent : Kienet €630.71. Dan il-weekend qed issir Prima b’risq il-kunvent. Biljetti minn fejn il-‘bookshop’. Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara f’San Ġiljan. Nawguraw lil ħutna s-Sorijiet Klarissi l-Festa t-tajba. 5.15pm Tluq mis-Savoy għall-Quddiesa fil-Monasteru għal dawk li bbukkjaw. 3. Festa ta’ Santa Marija – […]

IT-TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – 4 TA’ AWWISSU, 2019

by Administrator

        1. Il-Ġimgħa 2 sat-Tnejn 5 ta’ Awwissu : L-Abbatini qedin ‘Live-in’ Għawdex. Għandhom programm varjat ħafna fosthom laqgħa ma’ ġurnalist Għawdxi, il-Festa ta’ Sta Klara għand is-Sorijiet Klarissi, servizz ta’ quddiesa l-Ħadd fl-10.30am il-Katidral ta’ Sta Marija, u laqgħa mall-Abbatini tal-Kunvent tagħna Sant Antnin. Nawgurawlhom u nitolbu għalihom. 2. Il-Ħadd 11 […]

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA -28 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

“Missierna li inti fis-Smewwiet…..” Festa tal-Porziuncola 1. Il-Ħadd 28 ta’ Lulju : Festa tal-Madonna tal-Karmnu l-Balluta. Nawguraw li ħutna l-Karmelitani u ma ninsewx il-Purċissjoni min jista’ jattendi. 2. Il-Ġimgħa 2 t’Awwissu : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Il-Patrijiet iżuru l-morda u l-anzjani fid-djar tagħhom għal qrar u t-tqarbin. 3. Festa tal-Porziuncola : Matul l-ewwel jum tal-ġimgħa sa […]

IS-SITTAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

16 Ħadd / Sena Ċ / 2019. “X’Valuri jgħaddulna Martha u Marija!” 1. Is-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’ Lulju : Open Weekend il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Il-Viżitaturi jkunu jistgħu jduru mal-bini tal-Kurja. U ser jittellgħu Wirjiet tal-arti, kunċerti, guided tours u attivitajiet oħra. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-website: http://www.knisja.mt 2. It-Tlieta 23 ta’ Lulju : […]