Posts by Administrator

110 of 924 items

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – 10 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

” Mulejja, tkun Imfaħħar f’Oħtna l-Mewt tal-Ġisem ” ! 1. Il-Ġabra Speċjali għal Knisja : Kienet €524.83 Nirringrazzjawkom. 2. Dan il-Weekend : Il-Ġbir imur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. 3. It-Tnejn 11 ta’ Novembru : Pellegrinaġġ għall-Addolorata mall-Fratellanza tas-Smu Sagrament. 8.30am Tluq mis-Savoy. 4. It-Tlieta 12 ta’ Novembru : 6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. Jitħaddet Peter Darmanin dwar : […]

IL-WIEHED U TLETIN HADD TAS-SENA, 3 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

  Novembru mall-Qaddisin fis-Sema u mal-Gheżież Mejtin! 1. 2 – 7 ta’ Novembru : Nancy Camillier, koordinatur tal-Missio se tkun fostna tiltaqa’ mall-Gruppi tal-Parroċċa. Araw il-Programm fin-Notice Board. 2. It-Tnejn 4 ta’ Novembru : • L-Abbatini u l-Ġenituri se jkollhom ġurnata Għawdex. B’quddiesa fil-Parroċċa ta’ Sannat flimkien mall-Abbatini tal-Kunvent ta’ Għawdex. • 6.30pm Laqgħa tal-Ushers […]

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – 27 TA’ OTTUBRU, 2019

by Administrator

KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA 1. Sbieħ il-Ħadd : Indawwru l-Arloġġ siegħa lura. Minn nhar it-Tnejn il-Quddies ikun fis-6.00pm. 2. Il-Ġabra Speċjali tal-Missjoni : Kienet €898.38 3. It-Tlieta 29 ta’ Ottubru : 6.30pm L-O.F.S. għandhom il-laqgħa fis-Sala tagħhom. Jitħaddet Fr Julian Sammut ofm dwar : “L-Ispirtu Franġiskan fil-ħajja tal-lum”. 4. L-Erbgħa 30 ta’ Ottubru : 7.00pm – 8.00pm […]

IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 13 TA’ OTTUBRU, 2019

by Administrator

FESTA TA’ MISSIERNA SAN FRANĠISK T’ASSISI 1. Il-Ġabra Speċjali tal-ġimgħa l-oħra : Kienet €528.99. Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 13 ta’ Ottubru : 11.00am Quddiesa quddiem il-Knisja bis-sehem tal-Banda Sliema u l-Kor Sacro Cuor. 11.45am Tberik tal-Annimali. 3. It-Tnejn 14 ta’ Ottubru : 9.30am Laqgħa tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 4. It-Tlieta 15 ta’ Ottubru : […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 6 TA’ OTTUBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 6 ta’ Ottubru : 9.30am Jingħata l-Mandat lill-Katekisti u tibda s-Sena Kateketika. 2. It-Tnejn 7 ta’ Ottubru : 5.00pm Nagħtu bidu għal-Katekiżmu. Isegwu l-Erbgħa u l-Ħamis. 7.00pm Laqgħa tal-Ushers ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. 1. It-Tlieta 8 ta’ Ottubru : 7.00pm L-OFS ikollhom it-taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Niltaqgħu mal-Mulej fil-Kelma tal-Evanġelju” fis-Sala tagħhom ħdejn […]

IS-SITTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 29 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

  IL-PARROĊĊ TFAKKAR ŻEWĠ ANNIVERSARJI 1. Is-Sibt 28 ta’ Settembru : Illejla nkomplu bil-Velja ta’ Talb madwar l-Istatwa Inkurunata mit-8.00pm sal-10.00pm. Tintemm b’quddiesa. Il-Ħadd 29 ta’ Settembru : 11.00am Quddiesa mmexxija minn Mons Joe Galea Curmi. 2. It-Tlieta 1 ta’ Ottubru : 7.00pm L-OFS ser jorganizza taħdita bis-suġġett “Kont marid u ġejtu żżuruni”. Jiltaqgħu fis-Sala […]

IL-HAMSA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 22 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

Jum is-Sejħa Franġiskana! 1. Il-Ħadd 22 ta’ Settembru : 9.30am It-Tfal iġibu l-Basktijiet tal-Iskola u affarijiet relatati mal-Iskola biex Jitbierku waqt il-Quddiesa. • Mistiedna wkoll l-Għalliema u l-LSA’s u dawk li jaħdmu fl-Iskejjel biex issir Talba fuqhom fil-bidu tas-Sena Skolastika. 2. It-Tnejn 23 ta’ Settembru : 5.00pm – 7.00pm Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu. 3. Programm tal-Anniversarji tal-Parroċċa […]

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 8 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija 1. Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020 fl-Uffiċċju Parrokkjali. a. Jitkomplew nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru bejn il-5.00pm u s-7.00pm. b. Min għadu ma’ rreġistrax, ma jħallix għall-aħħar. Importanti : • Li t-Tfal kollha, inklużi tas-sena l-oħra jiġu Reġistrati. • Li l-Ġenituri jġibu magħhom il-Karta tal-Identita’ u jkollna l-Firem tagħhom. […]