Posts by Administrator

110 of 832 items

IT-24 HADD TAS-SENA B – 16 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

   Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. (It-Tlieta 18 ta’ Settembru. Mill-5.00pm – 8.30pm. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am).  L-Erbg]a 19 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Serata Gieh tas-Sliema 2018 : Nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Tejatru Salezjani tas-Sliema organizzat mill-Kunsill Lokali Sliema. In-Nominazzjonijiet […]

IT-23 HADD TAS-SENA B – 9 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

 It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-Knisja għall-Genituri li wliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.  L-Erbgha 12 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Il-Hadd 16 ta’ Settembru : 9.30am Tberik tal-Basktijiet u Ghalliema qabel l-Iskola.  Is-Sibt 22 ta’ Settembru : 11.00am Walk for Dementia minn fejn […]

IT-22 HADD TAS-SENA B – 2 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

Il-Hamis 6 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa għall-Katekisti fil-Uffiċċju Parrokkjali. It-Tlieta 11 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgħa fil-knisja għall-Genituri li uliedhom sejrin jattendu għall-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. NB. Importanti li jattendi xi ħadd mill-ġenituri. Genituri li ser jirre[istraw lil Uliedhom ghal Katekizmu : Jaraw l-Avviz fin-Notice Board. Inhargu regolamenti godda minhabba l-gbir u l-hazna tad-Data. […]