Posts by Administrator

110 of 971 items

IT-TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA AWWISSU, 2020

by Administrator

FESTA TAL-INDULĠENZA TAL-PORZIUNCOLA Il-Kungress Kapitulari wara l-Kapitlu Franġiskan ġie fi tmiemu. Il-Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm qassam il-familji fid-djar tagħna. Hawn tas-Sliema se nkunu 6 Patrijijet : • Fr Paul Attard ofm – Gwardjan, Rettur, Kappillan u Direttur taċ-Ċentru Parrokkjali. • Fr Stephen Sciberras ofm – Vigarju, Viċi Kappillan, Ekonomu. • Fr Norbert Ellul […]

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA, IL-HADD 26 TA LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kapitlu Franġiskan wasal fi tmiemu : Ġie Elett Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm. Vigarju Provinċjali Patri Marcello Ghirlando ofm. Definituri : Patri Ramon Farrugia ofm, Patri Stephen Magro ofm, Patri Martin Coleiro ofm U mill-fraternita’ tagħna għażilna lil Fra Lorrie Zerafa ofm. Nifirħulhom u nawgurawlhom. Nhar it-Tnejn, il-Provinċjal se jżur lil fraternita’ tagħna […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 19 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kors ta’ Kana jiġi fi tmiemu llum il-Ħadd b’Quddiesa u l- Għoti taċ-Ċertifikati : Grazzi lil Francis u Anne Cuschieri li ġentilment jieħdu l-Impenn li jakkumpanjaw lil dawn il- Koppji għas-Sagrament taż-Żwieġ. 2. Il-Kapitlu Franġiskan ser jiġi ċċelebrat mill-20 – 25 ta’ Lulju : Se jsir Porziuncola. Fit-tieni ġurnata ssir l-Elezzjoni għall- Ministru Provinċjal […]

IL-15-IL HADD – IL-HADD, 12 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies minn dan il-Weekend : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Il-Kor Parrokkjali jibda jiltaqa’ minn nhar l-Erbgħa għall- provi tal-kant : Il-Kor se jibda jipprepara għal […]

14-IL ĦADD MATUL IS-SENA. 5 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

  1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies mill-Weekend li ġej : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Maġenb in-Niċċa tal-Madonna : Taraw il-Kwadru li ser jiddendel fis-Sagristija b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni. Dan sar bl-għajnuna […]

KELLHA RAĠUN OMMOK, MARIJA. – Tony Mahoney

by Administrator

KELLHA RAĠUN OMMOK, MARIJA. Qed nikteb f’inżul ix-xemx, meta l-għabex ta’ filgħaxija, bi’ swaba twal qed iwarrab il-ftit ħmura li għad fadal, ta’ nżul ix-xemx mis-sema, u jifrex il-mant sewdieni tal-lejl. B’hekk jibdew jidhru aktar il-kwiekeb fiddiena, il-messaġġiera tal-lejl. Sadattant qed nisma’ mużika msejjħa “Nocturne” ta’ Chopin. Daqq fuq il-pjanu li ħalla warajh l-ghażiż ibni […]

IT-TLETTAX IL-ĦADD TAS-SENA – 28 TA’ ĠUNJU 2020.

by Administrator

1. It-Tnejn 29 ta’ Ġunju : Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Hija Festa Pubblika. Quddies fit-8.30am u fis-6.30pm. 2. Il-Ħamis 2 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Ħadd 6 ta’ Settembru : 9.30am L-Ewwel Tqarbina. 4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am Il-Konfermazzjoni. • Il-Ġenituri tal-Kandidati : Li ser jirċievu dawn […]

Kif nistghu nghixu l-fidi taghna fil-prattika? – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk, F’dawn l-ahhar tlett xhur, ahna tas-65+, ir-responsabbilta talbitna biex noqghodu gewwa. Nahseb xi ftit lkoll ghamilna d-dwejjaq minhabba li ma stajniex nohorgu u naqdu l-affarijiet taghna.  B’hekk ir-rutina li konna mdorrijien biha tharbtet u spiccajna niddependu kollox fuq haddiehor.  Kien hemm drabi wkoll li bdejna naqtghu qalbna ghax konna ghad ma […]

IT-TNAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

FATHER’S DAY 1. L-Erbgħa 24 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tiddaħħal l-Istatwa fin-Niċċa. 2. Il-Ħamis 25 ta’ Ġunju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Grupp taż-Żgħażagħ : Għaddej bir-‘Refurbishment’ tal- Kamra tagħhom fiċ-Ċentru. Għadhom kif akkwistaw 2 ‘Computers’. Ġentilment qed jitolbu jekk ħawnx min għandu PS/2 […]

“Agħmlu dan b’tifkira tiegħi”. – Peter Darmanin

by Administrator

Il-Paci maghkom, hbieb tieghi,Kif intom? Kemm ilna ma niltaqghu hux? It-triqat t’Alla ma jifhimhom hadd.Nhar il-Hadd li ghadda ccelebrajna l-festa ta’ Corpus Christi u l-Hadd li gej se niccelebraw il-festa tal-Qalb ta’ Gesu. Zewg festi tant gheziez ghalina l-Maltin. Zewg festi ddedikati lil Gesu Kristu, it-Tieni Persuna tat-Trinita Mqaddsa.Kien il-Papa Urbanu IV li fl-1264 waqqaf […]