Posts by Administrator

110 of 907 items

IL-HMISTAX IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD 14 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

“Il-Proxxmu Tiegħi Min Hu?” 1. Il-Kappillan irodd ħajr lil Mulej u lil Parruċċani kollha : Tal-Festa sabiħa u tal-Purċissjoni devota lis-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’. Grazzi lil kull min ipparteċipa u lil dawk kollha li taw sehemhom ġol-knisja kif ukoll barra l-knisja. Nitlob il-Barka fuq il-Parroċċa kollha speċjalment fuq il-Morda tagħna. 2. Il-Kappillan jixtieq […]

FESTA TAS-SACRO CUOR 2019 – IL-HADD, 7 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

1. Is-Sibt 6 ta’ Lulju : Lejlet il-Festa. 4.30pm Rużarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Translazzjoni Solenni. 7.30pm u 8.30pm Marċi fit-toroq minn Baned differenti. 9.30pm Programm Mużikali u Vokali mill-Banda Ċittadina “Sliema”. 9.45pm Ħruq tan-Nar tal-Ajru. 10.30pm Musical Show tan-Nar. 11.00pm Ħruq tan-Nar tal-Art. 11.30pm Marċi fit-toroq mill-Banda Ċittadina “Sliema”. 2. Il-Ħadd 7 ta’ Lulju : […]

FESTA TAL-MADONNA TAS-SACRO CUOR 2019 – IL-HADD, 30 TA’ GUNJU, 2019

by Administrator

1. Ġabra għall-Papa : €410. Napprezzaw jekk tgħaddulna Weraq għal Fjuri tal-Festa. 2. Il-Ħadd Il-Ħadd 30 ta’ Ġunju : Festa tat-Tfal. • 10.15am Ninġabru ħdejn iċ-Ċentru. Mixja bl-Istatwa tal-Madonna. 11.00am Quddiesa bit-Tberik u l-Preżentazzjoni tat-Tfal u tat-Trabi lis-Sultana Tagħna. • 8.30pm B.B.Q. tal-Festa fil-Każin. Prezz €15 (Tfal €8). 3. It-Tnejn 1 ta’ Lulju : 6.30pm […]

CORPUS CHRISTI 2019 – IL-HADD 23 TA’ GUNJU, 2019

by Administrator

CORPUS CHRISTI 2019 1. Il-Ħadd 23 ta’ Ġunju : Corpus Christi. Is-Sibt fis-7.15pm issir il-Purċissjoni. 2. It-Tlieta 25 ta’ Ġunju : 10.00am Tombla b’risq il-Kunvent fil-Kunvent. Prezz €12 li jinkludi logħob tal-Bingo u l-Ikel.  7.00pm Laqgħa tal-LGBTIQ fl-Uffiċċju tal-Kappillan.  7.15pm L-OFS ikollhom it-Taħdita minn Peter Darmanin bis-suġġett “L-Ispirtu Franġiskan imexxina”. Issir fis-Sala tal-OFS, […]

TRINITA’ MQADDSA 2019 – IL-HADD, 16 TA’ GUNJU, 2019

by Administrator

  1. Il-Ġabra tal-Festa kienet : €466.00 Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju : 9.30am Fil-Parroċċa tagħna għandna 10 Tfal li ser jirċievu l-1 Tqarbina. Borg Andy, Bugeja Christian, Cassar Nicky, Fitzgerald Mason, Formosa Chanelle, Mercieca Isaac, Mifsud Giselle, Spiteri Luca, Vella Jack u Zammit Luke. Nitolbu għalihom u Nawgurawlhom. Il-Quddiesa tal-11.00am se ssir fil-11.30am […]

IT-TMIEN HADD TAL-GHID, PENTEKOSTE – 9 TA’ GUNJU, 2019

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali tal-Weekend li għadda : Kienet €538.19 Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 9 ta’ Ġunju : 9.30am Il-Kandidati tal-Griżma tal-Isqof jagħmlu t-Talba biex jiġu milqugħa għal dan is-Sagrament. Wara ssir il-Purċissjoni għat-Tfal bl- Istatwa ta’ Sant’Antnin mill-Knisja saċ-Ċentru. U jkollhom ‘party’ u logħob. 3. Din il-ġimgħa : Jitkompla t-Tberik fi Triq ix-Xatt. 4. It-Tnejn 10 […]

IS-SEBA’ HADD TAL-GHID – 2 TA’ GUNJU, 2019

by Administrator

Tlugħ il-Mulej fis-Sema / 2019 1. Il-Ġabra tal-Festa l-ġimgħa l-oħra : Kienet €552.00 2. Messaġġiera tal-Mulej : • Dawk li m’attendewx il-laqgħa napprezza jekk jikkuntattjaw lill-Kappillan. 3. Din il-ġimgħa : Jitkompla t-Tberik fi Triq ix-Xatt. 4. It-Tnejn 3 ta’ Ġunju : 7.00pm Laqgħa tal-Ushers fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. 5. It-Tlieta 4 ta’ Ġunju : • 7.00pm […]

IS-SITT HADD TAL-GHID – 26 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 26 ta’ Mejju : 6.30am Issir il-Barka fuq dawk kollha li bdew bl-Armar tat-Toroq bi tħejjija għal Festa. 9.30am Nintroduċu lit-Tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina. 2. Il-Ġabra għall-Karita’ : €529.41 3. Din il-ġimgħa : Jitkompla t-Tberik fi Triq ix-Xatt. 4. It-Tlieta 28 ta’ Mejju : • 10.00am Tombla b’risq il-Kunvent. Prezz €12 […]

IL-HAMES HADD TAL-GHID – 19 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

  1. Jum il-Karita’ dan il-Weekend : Fil-Qfief nistgħu npoġġu groceries għal Istitut tal-Creche Sliema. U l-ġabra tmur għad-Djar tal-Knisja biex tgħin lil min hu fil-bżonn. 2. Katekeżi ma’ l-Adulti kull nhar ta’ Tnejn : 7.00pm fiċ-Ċentru Sant’Antnin. “It-Tagħlim hu l-għajn ta’ kull ġid” (San Ġorġ Preca). Nissaħħu fil-Fidi permezz tal-Iskrittura. 3. It-Tlieta 21 ta’ […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – 12 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

Jum l-Omm 1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €518.60 Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 13 ta’ Mejju : • 9.30am Laqgħa tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. • 4.00pm Inkomplu bit-Tberik tal-Familji. Dawk il-Flats li għal xi raġuni ġew maqbuża, ser nibgħutulhom nota biex nerġgħu niġu għat-Tberik. Min għal xi raġuni oħra ma’ berikx u jixtieq it-Tberik, kemm […]