Posts by Administrator

110 of 898 items

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – 12 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

Jum l-Omm 1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €518.60 Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 13 ta’ Mejju : • 9.30am Laqgħa tal-Fratellanza tas-S.smu Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. • 4.00pm Inkomplu bit-Tberik tal-Familji. Dawk il-Flats li għal xi raġuni ġew maqbuża, ser nibgħutulhom nota biex nerġgħu niġu għat-Tberik. Min għal xi raġuni oħra ma’ berikx u jixtieq it-Tberik, kemm […]

Pope changes Church law to make reporting sex abuse obligatory

by Administrator

Thursday, May 9, 2019, 12:22 by Sarah Carabott Pope changes Church law to make reporting sex abuse obligatory New legislation applies across the whole Church Updated at 2.15pm Silence or covering up facts about abuse was not right – Pope Francis wanted everyone to speak up whenever there was a problem, Archbishop Charles Scicluna said […]

IT-TIELET HADD TAS-SENA C – 5 TA’ MEJJU, 2019

by Administrator

  1. Prosit u Grazzi : Lil Abbatini u l-Pre-Teens u l-Organizzaturi tal-Isports Day. U Grazzi lil Bro David li aċċettana fil-Grounds ta’ Stella Maris College, Gżira. 2. Il-Ħadd 5 ta’ Mejju : Jum is-Soċjeta’. 9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Banda Ċittadina “Sliema” taħt id-direzzjoni ta’ Mro Lesley Tabone u l-Kor tal-Parroċċa. Wara ssir il-preżentazzjoni ta’ Ċertifikati […]

IL-HADD TAL-HNIENA DIVINA – 28 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 28 ta’ April : Festa tal-Ħniena Divina. 5.30pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. Dan il-weekend: Se ssir Lotterija ta’ Pittura b’risq il-Kunvent. Biljetti mill-bookshop. Segwu l-Programm tat-Tberik 2019. 2. It-Tnejn 29 ta’ April : Jitkompla t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. Segwu l-Programm. 3. It-Tlieta 30 ta’ April : L-OFS ser jorganizza Taħdita bis-suġġett : “ L-Ewkaristija, il-Misteru […]

L-GHID IL-KBIR- 21 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

L-GHID IL-KBIR 2019 1. Il-Gabra mill-Maratona ghad-Dar tal-Providenza : Kienet 1,707 Euro. Hajr lil Peter Darmanin ta’ din l-inizzjattiva. SEGWU L-PROGRAMM TAT-TBERIK 2019. 2. It-Tnejn 22 ta’ April : Jibda t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. 3. It-Tlieta 23 ta’ April : • Harga ghal Birgu. Quddiesa fil-Parrocca ta’ San Lawrenz u snacks f’restaurant. Free time il-Monti. Tluq […]

HADD IL-PALM – 14 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Prosit u Grazzi lil kull min Organizza u ha sehem fil-Maratona b’Risq id-Dar tal-Providenza. Il-Gabra Specjali tax-xahar ghall-Knisja kienet Ewro 454.20 Nirringrazzjawkom. Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar. 2. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-frieghi taz-Zebbug. Il-Gabra tmur ghall-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn 15 ta’ April : 6.30am Tifkira tal-Ahhar Cena ghat-Tfal. Tinghatalhom […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – 7 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Papa Frangisku ghogbu jahtar Isqof gdid Malti fil-Peru’ : Nifirhu lill-Patri Giovanni Cefai M.S.S.P. minn Ghawdex li gie mahtur l-ewwel Isqof ta’ Santiago Apostol de Huancane’, fil-Peru’. U nitolbu ghalih. 2. Il-Hadd 7 ta’ April : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija. […]

IR-RABA HADD TAR-RANDAN – 31 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra ghas-Seminarju kienet : 696.89 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. Minn nhar it-Tnejn : Il-Quddiesa fil-ghaxija tibda tkun fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 2 ta’ April : 7.00pm Forum immexxi minn Peter Darmanin flimkien ma’ 2 membri tal-Prison Fellewship, bis-suggett: “Kont il-habs u gejtu zzuruni”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 3 ta’ April : […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – 24 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Dan il-Weekend: Issir il-Gabra ghas-Seminarju. 2. It-Tlieta 26 ta’ Marzu : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12 Ewro. Jinkludi loghob tal-Bingo u Ikel. 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Hassejt id-dell ta’ Idu fuqi”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 3. L-Erbgha 27 ta’ Marzu: Il-Kumm. Parr. Anzjani qed torganizza l-Harga ta’ […]