Posts from September 2020

1 Item

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 6 TA’ SETTEMBRU, 2020

by Administrator

1. Tfal li ser jirċievu l-1 Tqarbina fil-Parroċċa tagħna għada l-Ħadd 6 ta’ Settembru fid-9.30am: Rachael Borg Saydon / Dean Cachia / Javier Calleja / Ben Camilleri / Colette Cassar Jones / Daniel Gatt / Sher Dempster Gauci / Beatrice Pianciamore / Nick Polidano / Paolo Salomone / Jack Schembri / Yan Spiteri / Faith […]