Posts from August 2020

2 Items

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 30 TA’ AWWISSU, 2020

by Administrator

1. Inkomplu nagħmlu sejħa għal Helpers Mhux Vulnerabbli : Biex jieħdu t-Temperatura lil parruċċani qabel il-Quddiesa. 2. Il-Ħamis 3 ta’ Settembru : 7.00pm Prova ġenerali fil-Knisja tagħna taċ-Ċerimonja tal-Ewwel Tqarbina. It-Tfal u l-Ġenituri huma mħeġġa li jattendu. 3. Il-Ġimgħa 4 ta’ Settembru : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Aħna l-Patrijiet noħorġu nżuru l-Morda u l-Anzjani fi djarhom […]

IT-TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA AWWISSU, 2020

by Administrator

FESTA TAL-INDULĠENZA TAL-PORZIUNCOLA Il-Kungress Kapitulari wara l-Kapitlu Franġiskan ġie fi tmiemu. Il-Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm qassam il-familji fid-djar tagħna. Hawn tas-Sliema se nkunu 6 Patrijijet : • Fr Paul Attard ofm – Gwardjan, Rettur, Kappillan u Direttur taċ-Ċentru Parrokkjali. • Fr Stephen Sciberras ofm – Vigarju, Viċi Kappillan, Ekonomu. • Fr Norbert Ellul […]