Posts from March 2019

3 Items

It-TIENI HADD TAR-RANDAN 2019 – 17 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu : 5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu. 6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja. 3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN, 10 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol. 3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA, 3 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

  1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali. 3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa. 4. Il-Gimgha 8 ta’ […]