Posts from December 2018

3 Items

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission, by Rita Vella Brincat

by Administrator

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission In the centre of Christ’s message and mission is the reign and Kingdom of God, immediate conversion and that this message and mission is the greatest and freely offered gift of God’s Grace to His chosen people. Jesus’ mission is one of restoration because man’s dignity had been disfigured […]

L-1 HADD TAL-AVVENT – 2 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd 2 ta’ Dicembru : Fr Mark Ciantar ofm qieghed fostna biex jistedinna ghal Kors dwar ‘Developing Environmental Responsibility’. Nirringrazzjawk. 2. It-Tlieta 4 ta’ Dicembru : 6.30pm Ta]dita minn Patri Norbert Ellul Vincenti ofm bis-suggett: “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS. Kullhadd mistieden. 3. L-Erbgha 5 ta’ Dicembru : a. Wara l-quddiesa tad-9.00am se jzuruna […]

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI – MINN RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI Il-Knisja għandha storja ta’ elfejn sena li matul iż-żmien biddlet ħafna il-mod ta’ kif taħsibha. Din il-Knisja għandha tinftiehem f’rabta mal-esperjenza ta’ fidi u mal-mixja li kellu l-poplu ta’ Israel fl-Eżodu, fl-Antik Testment. Għaddiet mill-istess tiġrib li għadda minnu l-poplu Lhudi. Il-bidu tal-Knisja jmur ħafna aktar lura miż-żmien ta’ Kristu. Wiehed […]